bokföring
bokslut
revision
årsredovisning
deklaration
skatteärenden
utbildning
rådgivning
Kontakta oss för ett
till 100% kostnadsfritt möte!

En första förutsättninglös diskussion
och kartläggning är ofta steget till en
sund verksamhet som bäddar för en
positiv utveckling för ditt företag!


Ekonomikonsult är ett stöd inför
olika vägval och olika beslut.
Vi diskuterar, reder ut och ger förslag.
Vi är rådgivande och ger dig och din
verksamhet ordning, kontroll och
trygghet.
Ekonomikonsult är ett företag med
både lång och bred erfarenhet inom
revision och redovisning.